Hướng dẫn cài game cho iOS

Khi cài xong mở game lên có thể bạn sẽ gặp thông báo sau:

- iOS 8 và thấp hơn: “ Trust developer …” ( “.. Tin cậy nhà phát triển …”) chọn Trust ( Tin cậy) sau đó vào game chơi bình thường.


- iOS 9: “Untrusted Enterprise Developer”( “... Nhà phát triển chưa tin cậy … “) bấm Ok sau đó vào cài đặt theo thứ tự sau: Setting -> General -> Profile -> TEA MOBI COMPANY LIMITED -> Trust TEA MOBI -> Trust ( Cài đặt -> cài đặt chung -> cấu hình -> tin cậy TEAMOBI COMPANY LIMITED -> Tin cậy). Sau đó thoát ra vào game chơi bình thường.

Hướng dẫn bằng ảnh động :

Nếu gặp khó khăn có thể hỏi ở đây để mọi người giúp đở nhé!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!