Hướng dẫn cài game cho iOS

Bấm vào đây để cài đặt gói Nhà phát triển của TeaMobi

- Sau khi chọn sẽ hiện thông báo cho phép TeaMobi mở cửa sổ Cài đặt, bấm Allow hoặc Xác nhận để tiếp tục

- Chọn Install hoặc Cài đặt để tiến hành cài đặt

- Chọn Install hoặc Cài đặt để xác nhận

- Quá trình yêu cầu nhập mật khẩu điện thoại để tiến hành cài đặt.

- Sau khi xác nhận mật khẩu, sẽ được thông báo đã cài đặt thành công. Chọn Done để thoát và bắt đầu cài đặt trò chơi.