MUA THẺ VTC VCOIN TẠI THẾ GIỚI DI ĐỘNG, ĐIỆN MÁY XANH!

TeaMobi xin thông báo: Các bạn đã có thể mua thẻ VTC VCOIN để nạp cho toàn bộ game của TeaMobi
tại các cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh trên toàn quốc!

Ngoài ra, bạn có thể mua ở các đại lý nhỏ lẻ khác. Xem danh sách tại đây!
Để nạp VTC, hãy vào: pay.teamobi.com chọn mục thẻ VTC VCOIN!

Đặc biệt khi nạp bằng thẻ VTC, bạn luôn được ưu đãi nhiều hơn 10% Xu, Lượng, Ngọc so với các loại thẻ khác.